ORYANTİRİNG ADAY HAKEM KURSU

09.11.2022

KURSA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik pirimi suçlarından mahkûm olmamak,

e) Federasyon disiplin talimatı ve/veya 13/07/2019 tarihli 30830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

KURSA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Dilekçe, (Dilekçe için tıklayınız),

2. Aday hakem bilgi formu (formu bilgisayar ortamında doldurduktan ve fotoğraf ekledikten sonra 3 adet renkli çıktı alınız) (Aday Hakem Bilgi Formu için tıklayınız),

3. Çevrimiçi kurs başvuru formunu doldurunuz. (Doldurmak için tıklayın)

4. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),

5. Sağlık Raporu,

6. Adli sicil kaydı (e-devlet ),

7. Diploma sureti veya mezuniyet durum belgesi (e-devlet),

8. Sportif cezası olmadığına dair yazı (e-devlet),

9. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

10. Banka dekontu,

11. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-devlet)

12. Tüm evraklar 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır.

Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu   TEB BANKASI  GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881 

 

IBAN NO: TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına Kurs ücret: 250,00 TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Aydın-Didim Aday Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.