VOLEYBOL ADAY HAKEMLİK KURSU

06.12.2021

İlimizde Voleybol Aday Hakemli Kursu açılması planlanmakta olup, Aday Hakemlik İçin Müracat Edeceklerde Aranacak Niteliklere sahip olan kişiler, Aday Hakemliğe Müracat Edeceklerden İstenilen Belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilirler.

ADAY HAKEMLİK İÇİN MÜRACAT EDECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olmak
 • 17 yaşından gün almış, 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi Voleybol branşından faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak)
 • Adli sicil kaydı bulunmamak
 • Disiplin kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak
 • Spor teşkilatı tarafından cezalandırılmamış olmak

ADAY HAKEMLİĞE MÜRACAK EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 • İl Müdürlüğüne hitap eden başvuru dilekçesi
 • Kurs katılım ücreti ücreti 400,00 TL olup;TVF TEB Kızılay(138)şubesi,
 • IBAN:TR980003200013800000032193 no'lu hesaba "Aday Hakemlik  Kursu  Katılım  ücreti  ibaresi belirtilerek" yatırılacaktır.
 • Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olduğuna dair belge
 • Adli sicil kaydı
 • Spor teşkilatı tarafından ceza almadığına dair yazı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Son Başvuru Tarihi 06.01.2022 saat 17.30 

Not: Sınavı kazanan adaylar yukarda belirtilen belgelere ek olarak, Sınavı kazandığının kendisine tebliğini takiben Hakem Bilgi Formu (https://www.tvf.org.tr/belgeler/)ve sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olduğunu belgelemek üzere Asabiye veya Nöroloji, Ortopedi, Göz ve Kulak Burun Boğaz doktorlarından alınmış raporu da ibraz etmek zorundadır.

Güncelleme Tarihi : 05.01.2022