SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞLERE İLİŞKİN TALEPTE BULUNANLARIN SINAV SONUÇLARI
29.03.2018
HİZMET ALIMI PERSONELLERİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMELERİNE İLİŞKİN TALEPTE BULUNANLARIN SINAV SONUÇLARI


696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127. MADDESİ İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLENEN GEÇİCİ 23. MADDESİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR ÇERÇEVESİNDE TESPİT KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUP, SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN İSİM LİSTESİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GİRİŞ KAT İLAN PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.     

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLECEK OLANLARDAN, TEBLİĞ’İN “HAK SAHİPLİĞİ AÇISINDAN KAPSAMIN BELİRLENMESİ” BAŞLIKLI İLGİLİ MADDESİNDE BELİRTİLEN, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 48.MADDESİNİN (A) BENDİNİN (1), (4), (5), (6), (7) VE (8) NUMARALI ALT BENTLERİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR HAKKINDA, YAPILAN SINAVI KAZANMIŞ OLSALAR DAHİ, TEBLİĞİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.              

BAŞVURU SAHİPLERİ, SÖZ KONUSU LİSTENİN İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) GÜN İÇERİSİNDE İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAZILI OLARAK İTİRAZ EDEBİLECEKLERDİR. YAPILAN İLAN TEBLİĞ HÜKMÜNE GEÇER. İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

İLANEN DUYURULUR